Rekrutacja do Projektu "Rozwój kompetencji zawodowych studentów Politechniki Koszalińskiej" została przedłużona do dnia 31 października 2018 roku.