Ruszyła rekrutacja dla kadry dydaktycznej Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej do Zadania 7 - Działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr uczelni w zakresie prowadzenia dydaktyki w języku obcym Projektu "Program zintegrowanych działań na rzecz zwiększenia jakości     i efektywności kształcenia na Politechnice Koszalińskiej"

Dokumenty rekrutacyjne (dostępne w zakładce Dokumenty Rekrutacyjne) należy złożyć  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 listopada 2018 r.

Dokumenty przyjmowane są:

Wydział Nauk Ekonomicznych

godz. 8.00 – 15.00

ul. Kwiatkowskiego 6E

pok. 103A

p. Emilia Nadolna - Czarnota