Warunkiem przystąpienia do Projektu jest złożenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych.

 

 

STUDENT

Ankieta zgłoszeniowa wraz z deklaracja uczestnictwa w projekcie

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Formularz danych uczestnika (aktualny od 08.01.2019 r.)

Oświadczenie o preferowanych formach wsparcia

 

PRACOWNIK PK - NAUCZYCIEL

Ankieta zgłoszeniowa wraz z deklaracją uczestnictwa w projekcie

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Formularz danych uczestnika (aktualny od 08.01.2019 r.)

Oświadczenie o praktycznym wykorzystaniu kompetencji/umiejętności dydaktycznych

Opinia przełożonego

 

PRACOWNIK PK

Ankieta zgłoszeniowa wraz z deklaracją uczestnictwa w projekcie

Formularz danych uczestnika (aktualny od 08.01.2019 r.)

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Oświadczenie kierownika o spójności szkolenia z zajmowanym stanowiskiem

 

STUDENT STAŻE

Ankieta zgłoszeniowa wraz z deklaracją uczestnictwa w projekcie

Formularz danych uczestnika

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

 

WH/DiKS - Ankieta poziomu kompetencji przed rozpoczęciem stażu

WH/EU lic - Ankieta poziomu kompetencji przed rozpoczęciem stażu

WH/EU mgr - Ankieta poziomu kompetencji przed rozpoczęciem stażu

WH/Filologia - Ankieta poziomu kompetencji przed rozpoczęciem stażu

WILŚiG/Budownictwo - Ankieta poziomu kompetencji przed rozpoczęciem stażu

WILŚiG/ IŚ - Ankieta poziomu kompetencji przed rozpoczęciem stażu

WPD/IiAwPD - Ankieta poziomu kompetencji przed rozpoczęciem stażu

 

STUDENT - DOKTORANT

Ankieta zgłoszeniowa wraz z deklaracją uczestnictwa w projekcie

Formularz danych uczestnika

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych