Wydział Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej realizuje projekt pn. „Program staży dla studentów Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Wartość projektu ogółem: 538 756,00 zł

Kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: 521 515,81 zł

Decyzją Zespołu ds. Rekrutacji z dnia 25.01.2019 r. termin rekrutacji został przedłużony do dnia 01.02.2019 r.