Nr umowy: WND-POWR.03.01.00-00-U162/17-00

Politechnika Koszalińska realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Młody Inżynier Programista”.

Projekt skierowany jest do grupy 280 dzieci i młodzieży w wieku 6 – 16 lat, ze szkół Podstawowych, Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych z Koszalina i okolic (do 100km).

Celem projektu jest podniesienie kompetencji dzieci i młodzieży w wieku 6-16 lat objętych projektem w zakresie umiejętności matematyczno-przyrodniczych, ICT, kreatywności, zdolności krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa poprzez realizację we współpracy ze szkołami kursów edukacyjnych.

Realizacja celu głównego projektu nastąpi poprzez realizację następujących zadań:

- Nauka programowania w języku Phyton z użyciem płytek Micro:bit

- Konstrukcja pojazdu kołowego na przykładzie modelu zdalnie sterowanego

- Nowoczesne techniki projektowania i prototypowania, z wykorzystaniem technologii przyrostowych - budowa, kalibracja i wykorzystanie drukarek 3D w życiu codziennym

- Projektuj, składaj i testuj. Zabawy z elektroniką moje własne projekty układów elektronicznych

- Programowanie dla najmłodszych. Ozobot - mały, inteligentny robot, który uwielbia kolory

- Budowanie inteligentnego domu na przykładzie Arduino.

 

Projekt przyczyni się do:

  • rozbudzenia ciekawości poznawczej u dzieci, zmotywowania do nauki,
  • rozbudzenia zainteresowań, rozwoju pasji,
  • nabycia umiejętności pracy w zespole,
  • rozwijania kreatywności i rozumienia,
  • rozwiązywania problemów,
  • nabycia wiedzy z zakresu podstaw programowania, ICT, elektroniki i fizyki.

 

Celem pośrednim projektu jest rozwój kompetencji wychowawczych i społecznych rodziców objętych projektem poprzez organizację warsztatów dla grupy 36rodziców w ramach wzbogacenia oferty Uczelni w zakresie realizacji III misji, jako forum aktywności społecznej, dostępnej dla niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego.

 

Wartość projektu: 323 197,78 zł

W tym dofinansowanie ze środków Funduszu Europejskiego: 312 855,45 zł

 

Termin realizacji: 01.09.2018 r. – 30.06.2020 r.