Studenci Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej w trakcie odbywania stażu w firmie Transition Technologies w ramach projektu "Program staży dla studentów Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej".