Aktualności

Wizyta studyjna - Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie


W dniu 26 listopada 2018 r. grupa studentów WILŚiG, kierunek Inżynieria Środowiska uczestniczyła w wizycie studyjnej w MPWiK w Warszawie. Wizyta obejmowała 2 obiekty techniczne, tj. Stację Uzdatniania Wody "Praga" w Zakładzie Centralnym oraz ujęcie wody "Gruba Kaśka" oraz Stację Uzdatniania Wody "Filtry" w Zakładzie Centralnym.

 

Wizyta studyjna - Budowa "nowej Zakopianki" Skomielna Biała-Chabówka


W dniach 18-20.11.2018 r. grupa studentów WILŚiG, kierunek Budownictwo wraz z opiekunem uczestniczyła w wizycie studyjnej  - budowa "nowej Zakopianki" Skomielna Biała - Chabówka. Studenci zwiedzali realizowane obiekty mostowo-drogowe powstające na odcinku Skomielna Biała aż do Zaborni. Po zakończeniu zwiadzania budowy grupa udała się oglądać realizowane prace remontowe "starej Zakopianki".

Wizyta studyjna Browar Van PUR S.A. w Koszalinie


W dniu 26 listopada 2018 r. studenci Wydziału Mechanicznego, kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka wzięli udział w wizycie studyjnej w Browarze Van PUR S.A. w Koszalinie w ramach Projektu "Program zintegrowanych działań na rzecz zwiększenia jakości i efektywności kształcenia na Politechnice Koszalińskiej". Celem wizyty było zapoznanie studentów z techniką i technologią produkcji piwa.

Szkolenie AutoCAD Civil 3D


W dniu 29 listopada 2018 roku studenci kierunku Inżynieria Środowiska Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska                i Geodezji rozpoczęli szkolenie AutoCAD Civil 3D w ramach Projektu "Program zintegrowanych działań na rzecz zwiększenia jakości i efektywności kształcenia na Politechnice Koszalińskiej".

Rekrutacja dla kadry dydaktycznej Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej do Projektu "Program zintegrowanych działań na rzecz zwiększenia jakości i efektywności kształcenia na Politechnice Koszalińskiej"