Aktualności

Przedłużenie rekrutacji do Projektu " Rozwój kompetencji zawodowych studentów Politechniki Koszalińskiej"

Rekrutacja do Projektu "Rozwój kompetencji zawodowych studentów Politechniki Koszalińskiej"

Rekrutacja do Projektu "Program zintegrowanych działań na rzecz zwiększenia jakości i efektywności kształcenia na Politechnice Koszalińskiej"

 

Politechnika Koszalińska rozpoczęła rekrutację do Projektu "Program Zintegrowanych działań na rzecz zwiększenia jakości i efektywności kształcenia na Politechnice Koszalińskiej"