Politechnika Koszalińska od 1 września 2018 r. realizuje projekt pn.: "Rozwój kompetencji zawodowych studentów Politechniki Koszalińskiej"  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.